PN – 9/2023 – przetarg nieograniczony na wynajem powierzchni na instalację automatu vendingowego (Basen Kryty, ul. Marcinkowskiego 4-6) – zakończony

DYREKTOR ŚWIDNICKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI o g ł a s z a p r z e t a r g p i s e m n y n i e o g r a n i c z o n y na wynajem okres 3 lat 1 m2 powierzchni na terenie basenu krytego przy ul. Marcinkowskiego 4-6 w Świdnicy z przeznaczeniem na instalację automatu vendingowego z przekąskami i napojami zimnymi.