Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji – biura
ul. Śląska 35
58-100 Świdnica
tel. 74 852 12 62
email: osir@osir.swidnica.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /OSIRSwidnica/SkrytkaESP  http://bip.swidnica.nv.pl/sosir,m,13188,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html

Lodowisko/Rolkowisko

telefon: 74 856 94 63

Basen Kryty

telefon 74 853 08 43

Dom Wycieczkowy/Camping

tel: 513 310 715

Hala Zawiszów im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno

Tel: 856 94 62

Dyrektor
vacat

Pełniący obowiązki Dyrektora, Kierownik działu eksploatacji obiektów
Jan Czałkiewicz
jan.czalkiewicz@osir.swidnica.pl
74 852 12 62

Kierownik Działu Technicznego 
Jarosław Janiak
j.janiak@osir.swidnica.pl
74 852 12 62

Administracja obiektów
Anna Szuba (lodowisko, hala Zawiszów, sala gimnastyczna Folwarczna, bosmanat)
aniasz@osir.swidnica.pl
74 852 12 62
Aleksandra Walerowicz-Woźniak (stadion, hala Pionierów, basen odkryty)
a.walerowicz-wozniak@osir.swidnica.pl
74 852 12 62

Kierownik basenu krytego
Robert Nowakowski
basen@osir.swidnica.pl
74 853 08 43

Kierownik Domu Wycieczkowego i Kempingu
Sylwia Brzęczek
dw@osir.swidnica.pl
tel: 513 310 715

Organizacja imprez
Waldemar Kurek
dois@osir.swidnica.pl
tel: 74 852 12 62

Marketing
Przemysław Grzyb
marketing@osir.swidnica.pl
tel: 74 852 12 62

Sekretariat i kadry
Anna Kujawska
a.kujawska@osir.swidnica.pl
tel: 74 852 12 62

Dział Księgowości

Anna Banasik-Kaszewska

banasik@osir.swidnica.pl

Anna Piotrowska

a.piotrowska@osir.swidnica.pl

Agnieszka Wcisło

wcislo@osir.swidnica.pl

tel: 74 852 12 62

Przetargi i zamówienia publiczne
Marcin Kistela
mkistela@osir.swidnica.pl
tel: 74 852 12 62