Tytuł: ” Modernizacja lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – etap I”
Całkowity koszt projektu: 2 799 980 zł.
Dofinansowanie: ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)  w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym  Znaczeniu dla Sportu-edycja 2023: 1 365 800 zł Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:700 000 zł
Wkład własny: Gminy Miasto Świdnicy: 734 180 zł
Inwestor: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Okres realizacji zadania inwestycyjnego: od 8.01.2024  do 19.11.2024 r.
Data podpisania umowy: 6.12.2023 r.
Opis: W ramach modernizacji lodowiska zakupiony i wymieniony zostanie  agregat chłodniczy oraz jako wyposażenie ruchome, zakupiona zostanie  rolba (samochód służący do utrzymywania i pielęgnowania tafli lodu).

Więcej:
Zadanie inwestycyjny obejmuje modernizację pełnowymiarowego krytego sztucznego lodowiska w Świdnicy położonego przy ul. Śląskiej 33, jednego z nielicznych tego typu obiektów sportowych na Dolnym Śląsku . Obiekt zbudowany jest na podstawie prostokąta
 o wymiarach 42 m x 66 m i wysokości zróżnicowanej od 8, 00 do 14,80 m. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 4817,80 m². Hala lodowiska posiada trybunę z 750 miejscami  siedzącym i pełnowymiarową taflę ( 60 m x 30 m), której wymiary umożliwiają przeprowadzanie rozgrywek hokejowych, pokazów łyżwiarstwa figurowego, zawodów w curlingu i short-tracku. Odbywają się tam zajęcia klubów, stowarzyszeń i szkółek sportów zimowych. W Świdnicy, w Dolnośląskim Zespole Szkół Medyczno-Sportowych  uruchomiono oddział klasowy, w którym realizowane jest szkolenie sportowe z zakresu łyżwiarstwa szybkiego na torze krótkim ( short track).W ramach modernizacji lodowiska nastąpi zakup i wymiana agregatu chłodniczego, w formule zaprojektuj-wybuduj oraz zakup rolby, samochodu służącego do utrzymywania i pielęgnowania tafli lodu.

 
Zakres prac obejmie dwa etapy:
Etap I
– Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego nowej ekologicznej maszynowni chłodniczej z dwustopniowym odzyskiem ciepła;
– Odłączenie instalacji chłodniczych i demontaż istniejącej maszynowni chłodniczej z szafami  elektrycznymi z wywiezieniem;
– Zakup i dostawa nowej maszynowni chłodniczej;
– Montaż nowej maszynowni chłodniczej z drycoolerem na dachu;
– Podłączenie instalacji chłodniczych i odzysku ciepła do nowej maszynowni oraz instalacji elektro-energetycznych i Internetu do nowej maszynowni;
– Rozruch maszynowni z mrożeniem lodowiska i szkoleniem obsługi.
Etap II
Zakup rolby – urządzenia do pielęgnacji nawierzchni tafli lodu

Wkrótce lodowisko w Świdnicy stanie się areną sportów zimowych dla całego regionu.