WSPÓŁZAWODNICTWO MIĘDZYSZKOLNE

ROK SZKOLNY 2021/2022

REGULAMIN ZAWODÓW I TABELE WYNIKÓW

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie jest organizatorem sportowego ‚Współzawodnictwa szkolnego’ świdnickich szkół podstawowych na szczeblu miejskim i współorganizatorem niektórych finałów strefy wałbrzyskiej i finałów dolnośląskich w ramach cyklu Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej prowadzonych na dalszych szczeblach przez Szkolny Związek Sportowy ‚Dolny Śląsk’.

Kategorie wiekowe w tym roku szkolnym:

  • IGRZYSKA DZIECI (klasy 1-6 Szkoły Podstawowe)
  • IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (klasy 7-8 Szkoły Podstawowe)

Punktacja w obu kategoriach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży liczona będzie wspólnie dla danej szkoły. Osobno prowadzona będzie klasyfikacja dziewcząt i chłopców. Szkoły za zajęcie miejsc w poszczególnych zawodach uzyskują następującą punktację :

– 1m -10 pkt, 2m -8 pkt, 3m -7 pkt, 4m -6 pkt, 5m -5 pkt, 6m -4, 7m -3 pkt, 8m -2 pkt, 9m -1 pkt, 10m -1 pkt.

Do punktacji końcowej współzawodnictwa wliczone są wyniki wszystkich konkurencji, w których dana szkoła bierze udział. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje większa ilość zdobytych pierwszych miejsc, następnie drugich itd. Szkoły. które wezmą udziału w blisko 50% zawodów będą sklasyfikowane. Pozostałe nie będą klasyfikowane.

Organizator zapewnia nagrody dla najlepszych szkół (sklasyfikowanych) w formie talonów na sprzęt sportowy. Osobno nagrodzeni zostaną również najlepsi sportowcy szkoły (osobno dziewczyna i chłopak) talonami na sprzęt sportowy.

DZIEWCZĘTA

NAZWA ZAWODÓW

SP

1

SP

2

SP

4

SP

6

SP

8

SP

105

SP

315

NSP

Bliż.Dz.

NSP

Caritas

SP

Społ.

Udział

Liga LA (kl. 7-8 SP)

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 5-6 SP)

4m-6 5m-5 2n-8 1m-10 X 3m-7 X X X X 30

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 7-8 SP)

6m-4 5m-5 4m-6 3m-7 2m-8 1m-10 X X X X 36

Koszykówka (kl. 7-8 SP)

4m-6 X 2m-8 1m-10 3m-7 X X X X X 42

Mini kosz (kl. 5-6 SP)

X X 3m-7 2m-8 1m-10 X X X X X 36

Mikołajkowe zaw. Pływ. (kl. 1-8 SP)

3m-7 6m-4 1m-10 2m-8 X 5m-5 X 7m-3 8m-2 4m-6 46

Tenis stołowy (kl. 5-6 SP)

Tenis stołowy (kl. 7-8 SP)

3m-7 1m-10 X X 2m-8 5m-5 4m-6 X X X 15

Ręczna (kl. 7-8 SP)

X X 3m-7 2m-8 1m-10 X X X X X 32

Piłka siatkowa (kl. 7-8 SP)

3m-7 X X 1m-10 X 2m-8 X X X X 30

Minisiatka CZWÓRKI (kl. 6 SP)

Minisiatka TRÓJKI   (kl. 5 SP)

Minisiatka DWÓJKI (kl. 4 SP)

Halówka  (kl. 7-8 SP)

Druż.przełąje (kl. 3-4 SP)

Druż.przełąje (kl. 5-6 SP)

Druż. przełąje   (kl. 7-8 SP)

Aerobik   (kl. 5-6 i 7-8 SP)

Piłka nożna  (kl. 7-8 SP)

Indyw. Igrzyska LA (kl. 5-6 SP)

Czwórbój LA (kl. 5-6 SP)

Indyw. Mistrz. LA  (kl. 7-8 SP)

Siatkówka plażowa   (kl. 7-8 SP)

Wielobój LA (kl. 1-2 SP)

Wielobój LA (kl. 3-4 SP)

OGÓŁEM PUNKTY

25 konkurencji

37

24

46

61

43

35

6

3

2

6

MIEJSCE

4

6

2

1

3

5

7

9

10

7

SP 1

SP 2

SP 4

SP 6

SP 8

SP 105

SP 315

NSP Bliżej Dziecka

NKSP Caritas

SP Społ.

CHŁOPCY

NAZWA ZAWODÓW

SP

1

SP

2

SP

4

SP

6

SP

8

SP

105

SP

315

NSP

Bliż.Dz.

NSP

Caritas

SP

Społ.

Udział

Liga LA (kl. 7-8 SP)

Nożna (kl. 7-8 SP)

4m-6 X 3m-7 1m-10 2m-8 6m-4 X 5m-5 7m-3 X 70

Mini nożna (kl. 5-6 SP)

X X 2m-8 1m-10 X 3m-7 X X X 4m-6 40

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 5-6 SP)

4m-6 5m-5 2m-8 1m-10 X 3m-7 X X X 6m-4 36

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 7-8 SP)

5m-5 7m-3 4m-6 1m-10 2m-8 3m-7 X 6m-4 X X 42

Koszykówka (kl. 7-8 SP)

3m-7 X 4m-6 2m-8 1m-10 5m-5 7m-3 6m-4 X 8m-2 84

Mini kosz (kl. 5-6 SP)

3m-7 X 4m-6 1m-10 2m-8 X 6m-4 X X 5m-5 72

Mikołajkowe zaw. Pływ. (kl. 1-8 SP)

3m-7 4m-6 1m-10 2m-8 X 8m-2 X 5m-5 6m-4 7m-3 47

Mini ręczna (kl. 5-6 SP)

Tenis stołowy (kl. 5-6 SP)

Tenis stołowy (kl. 7-8 SP)

1m-10 3m-7 X X 2m-8 5m-5 6m-4 4m-6 X X 18

Ręczna (kl. 7-8 SP)

3m-7 X 4m-6 2m-8 5m-5 1m-10 X X X X 53

Piłka siatkowa (kl. 7-8 SP)

Minisiatka CZWÓRKI (kl. 6 SP)

Minisiatka TRÓJKI   (kl. 5 SP)

Minisiatka DWÓJKI (kl. 4 SP)

Halówka  (kl. 7-8 SP)

Druż.przełąje (kl. 3-4 SP)

Druż.przełąje (kl. 5-6 SP)

Druż. przełąje   (kl. 7-8 SP)

Indyw. Igrzyska LA (kl. 5-6 SP)

Czwórbój LA (kl. 5-6 SP)

Indyw. Mistrz. LA  (kl. 7-8 SP)

Siatkówka plażowa   (kl. 7-8 SP)

Wielobój LA (kl. 1-2 SP)

Wielobój LA (kl. 3-4 SP)

OGÓŁEM PUNKTY

26 konkurencji

55

21

57

74

47

47

11

24

7

20

MIEJSCE

3

7

2

1

4

5

9

6

10

8

SP 1

SP 2

SP 4

SP 6

SP 8

SP 105

SP 315

NSP Bliżej Dziecka

NKSP Caritas

SP Społ.

Kontakt: Waldemar Kurek – 607 944 999, mail: dois@osir.swidnica.pl