WSPÓŁZAWODNICTWO MIĘDZYSZKOLNE

ROK SZKOLNY 2019/2020

REGULAMIN ZAWODÓW I TABELE WYNIKÓW

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie jest organizatorem sportowego ‚Współzawodnictwa szkolnego’ świdnickich szkół podstawowych i wygaszanych szkół gimnazjalnych na szczeblu miejskim i współorganizatorem niektórych finałów strefy wałbrzyskiej w ramach cyklu Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej prowadzonych na dalszych szczeblach przez Szkolny Związek Sportowy ‚Dolny Śląsk’.

Kategorie wiekowe w tym roku szkolnym:

  • IGRZYSKA DZIECI (klasy 1-6 SP – rocznik 2007 i młodsi)
  • IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (klasy 7-8 SP – rocznik 2005-2006)

Punktacja w obu kategoriach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży liczona będzie wspólnie dla danej szkoły. Osobno prowadzona będzie klasyfikacja dziewcząt i chłopców. Szkoły za zajęcie miejsc w poszczególnych zawodach uzyskują następującą punktację :

– 1m -10 pkt, 2m -8 pkt, 3m -7 pkt, 4m -6 pkt, 5m -5 pkt, 6m -4, 7m -3 pkt, 8m -2 pkt, 9m -1 pkt, 10m -1 pkt.

Do punktacji końcowej współzawodnictwa wliczone są wyniki wszystkich konkurencji, w których dana szkoła bierze udział. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje większa ilość zdobytych pierwszych miejsc, następnie drugich itd. Szkoły. które wezmą udziału w blisko 50% zawodów będą sklasyfikowane. Pozostałe nie będą klasyfikowane.

Organizator zapewnia nagrody dla najlepszych szkół (sklasyfikowanych) w formie talonów na sprzęt sportowy. Osobno nagrodzeni zostaną również najlepsi sportowcy szkoły (osobno dziewczyna i chłopak) talonami na sprzęt sportowy.

DZIEWCZĘTA

NAZWA ZAWODÓW

SP

1

SP

2

SP

4

SP

6

SP

8

SP

105

SP

315

NSP

Bliż.Dz.

NSP

Caritas

SP

Społ.

Udział

Liga LA (kl. 7-8 SP)

3m-7 X 2m-8 1m-10 X X 4m-6 X X 5m-5 62

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 5-6 SP)

3m-7 X 2m-8 1m-10 4m-6 X 5m-5 X X X 50

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 7-8 SP)

2m-8 X 3m-7 1m-10 X X 4m-6 X X X 40

Koszykówk (kl. 7-8 SP)

4m-6 X 5m-5 1m-10 2m-8 3m-7 6m-4 X X X 70

Mini kosz (kl. 5-6 SP)

X 2m-8 1m-10 3m-7 X X X X X X 34

Mikołajkowe zaw. Pływ. (kl. 1-8 SP)

5m-5 3m-7 1m-10 2m-8 6m-4 4m-6 9m-1 7m-3 X 8m-2 70

Tenis stołowy (kl. 5-6 SP)

X 1m-10 3m-7 5m-5 2m-8 X 4m-6 X X X 15

Tenis stołowy (kl. 7-8 SP)

3m-7 X 2m-8 1m-10 X X 4m-6 5m-5 X X 15

Ręczna (kl. 7-8 SP)

3m-7 X 2m-8 1m-10 X X X X X X 35

Piłka siatkowa (kl. 7-8 SP)

1m-10 X 4m-6 2m-8 3m-7 X 5m-5 X X X 52

Minisiatka CZWÓRKI (kl. 6 SP)

2m-8 5m-5 4m-6 1m-10 3m-7 X X X X X 50

Minisiatka TRÓJKI   (kl. 5 SP)

Minisiatka DWÓJKI (kl. 4 SP)

Halówka  (kl. 7-8 SP)

Druż.przełąje (kl. 3-4 SP)

Druż.przełąje (kl. 5-6 SP)

Druż. przełąje   (kl. 7-8 SP)

Aerobik   (kl. 5-6 i 7-8 SP)

Piłka nożna  (kl. 7-8 SP)

Indyw. Igrzyska LA (kl. 5-6 SP)

Czwórbój LA (kl. 5-6 SP)

Indyw. Mistrz. LA  (kl. 7-8 SP)

Siatkówka plażowa   (kl. 7-8 SP)

Wielobój LA (kl. 1-2 SP)

Wielobój LA (kl. 3-4 SP)

OGÓŁEM PUNKTY

25 konkurencji

65

30

83

98

40

13

39

8

0

7

MIEJSCE

3

6

2

1

4

7

5

8

0

9

SP 1

SP 2

SP 4

SP 6

SP 8

SP 105

SP 315

NSP Bliżej Dziecka

NKSP Caritas

SP Społ.

CHŁOPCY

NAZWA ZAWODÓW

SP

1

SP

2

SP

4

SP

6

SP

8

SP

105

SP

315

NSP

Bliż.Dz.

NSP

Caritas

SP

Społ.

Udział

Liga LA (kl. 7-8 SP)

3m-7 X 2m-8 1m-10 X X 4m-6 X X X 51

Nożna (kl. 7-8 SP)

2m-8 X 3m-7 1m-10 4m-6 X 6m-4 X 5m-5 X 60

Mini nożna (kl. 5-6 SP)

1m-10 5m-5 4m-6 2m-8 3m-7 X 8m-2 6m-4 7m-3 9m-1 88

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 5-6 SP)

3m-7 X 4m-6 1m-10 2m-8 X 5m-5 X X X 50

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 7-8 SP)

2m-8 X 4m-6 1m-10 3m-7 X 5m-5 X X X 50

Koszykówk (kl. 7-8 SP)

3m-7 X 2m-8 1m-10 4m-6 X 5m-5 X X X 54

Mini kosz (kl. 5-6 SP)

1m-10 X X 2m-8 3m-7 X 4m-6 X X 5m-5 52

Mikołajkowe zaw. Pływ. (kl. 1-8 SP)

3m-7 5m-5 1m-10 2m-8 4m-6 6m-4 7m-3 9m-1 X 8m-2 81

Mini ręczna (kl. 5-6 SP)

2m-8 X 4m-6 3m-7 X 1m-10 5m-5 X X X 59

Tenis stołowy (kl. 5-6 SP)

1m-10 4m-6 3m-7 5m-5 2m-8 X 6m-4 X X X 18

Tenis stołowy (kl. 7-8 SP)

2m-8 X 3m-7 1m-10 X X 5m-5 4m-6 X X 15

Ręczna (kl. 7-8 SP)

2m-8 3m-7 1m-10 4m-6 X X X X X 48

Piłka siatkowa (kl. 7-8 SP)

3m-7 X 1m-10 2m-8 X X X X X X 36

Minisiatka CZWÓRKI (kl. 6 SP)

 2m-8 X  5m-5  1m-10  3m-7  X 4m-6  X X X 50

Minisiatka TRÓJKI   (kl. 5 SP)

Minisiatka DWÓJKI (kl. 4 SP)

Halówka  (kl. 7-8 SP)

Druż.przełąje (kl. 3-4 SP)

Druż.przełąje (kl. 5-6 SP)

Druż. przełąje   (kl. 7-8 SP)

Indyw. Igrzyska LA (kl. 5-6 SP)

Czwórbój LA (kl. 5-6 SP)

Indyw. Mistrz. LA  (kl. 7-8 SP)

Siatkówka plażowa   (kl. 7-8 SP)

Wielobój LA (kl. 1-2 SP)

Wielobój LA (kl. 3-4 SP)

OGÓŁEM PUNKTY

26 konkurencji

113

16

93

124

68

14

56

11

8

8

MIEJSCE

2

6

3

1

4

7

5

8

9

10

SP 1

SP 2

SP 4

SP 6

SP 8

SP 105

SP 315

NSP Bliżej Dziecka

NKSP Caritas

SP Społ.

Kontakt: Waldemar Kurek – 607 944 999, mail: dois@osir.swidnica.pl