WSPÓŁZAWODNICTWO MIĘDZYSZKOLNE ROK SZKOLNY 2018/2019

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie jest organizatorem sportowego ‚Współzawodnictwa szkolnego’ świdnickich szkół podstawowych i wygaszanych szkół gimnazjalnych na szczeblu miejskim i współorganizatorem niektórych finałów strefy wałbrzyskiej w ramach cyklu Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej prowadzonych na dalszych szczeblach przez Szkolny Związek Sportowy ‚Dolny Śląsk’.

Kategorie wiekowe w tym roku szkolnym:

  • IGRZYSKA DZIECI (klasy 1-6 Szkoły Podstawowe)
  • IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (klasy 7-8 Szkoły Podstawowe i 3 Gimnazja)

Od tego roku w punktacji następuje zmiana. Wyniki w obu kategoriach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży liczone będą wspólnie dla danej szkoły osobno w klasyfikacji dziewcząt i chłopców. Szkoły za zajęcie miejsc w poszczególnych zawodach uzyskują następującą punktację :

– 1m -10 pkt, 2m -8 pkt, 3m -7 pkt, 4m -6 pkt, 5m -5 pkt, 6m -4, 7m -3 pkt, 8m -2 pkt, 9m -1 pkt, 10m -1 pkt.

Do punktacji końcowej współzawodnictwa wliczone są wyniki wszystkich konkurencji, w których dana szkoła bierze udział. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje większa ilość zdobytych pierwszych miejsc, następnie drugich itd. Szkoły. które wezmą udziału w blisko 50% zawodów będą sklasyfikowane. Pozostałe nie będą klasyfikowane.

DZIEWCZĘTA

NAZWA ZAWODÓW

SP

1

SP

2

SP

4

SP

6

SP

8

SP

105

SP

315

NSP

Bliż.Dz.

NSP

Caritas

SP

Społ.

Udział

Liga LA (kl. 7-8 SP)

6m-4 5m-5 1m-10 3m-7 4m-6 2m-8 8m-2 X 9m-1 7m-3 107

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 5-6 SP)

3m-7 X 2m-8 1m-10 4m-6 6m-4 5m-5 X X X 60

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 7-8 SP)

3m-7 6m-4 2m-8 1m-10 5m-5 4m-6 7m-3 X X X 70

Koszykówk (kl. 7-8 SP)

6m-4 5m-5 4m-6 1m-10 3m-7 2m-8 X X X X 66

Mini kosz (kl. 5-6 SP)

3m-7 X 5m-5 2m-8 4m-6 1m-10 6m-4 X X X 72

Mikołajkowe zaw. Pływ. (kl. 1-8 SP)

9m-1 5m-5 1m-10 2m-8 4m-6 3m-7 6m-4 7m-3 X 8m-2 71

Tenis stołowy (kl. 5-6 SP)

5m-5 2m-8 1m-10 3m-7 6m-4 4m-6 X 7m-3 X X 21

Tenis stołowy (kl. 7-8 SP)

7m-3 8m-2 2m-8 4m-6 6m-4 1m-10 5m-5 X 3m-7 X 24

Ręczna (kl. 7-8 SP)

X X 2m-8 3m-7 X 1m-10 4m-6 X X X 48

Piłka siatkowa (kl. 7-8 SP)

4m-6 5m-5 2m-8 3m-7 7m-3 1m-10 6m-4 X X X 82

Minisiatka CZWÓRKI (kl. 6 SP)

2m-8 X 6m-4 3m-7 4m-6 1m-10 5m-5 X X X 60

Minisiatka TRÓJKI   (kl. 5 SP)

2m-8 X 3m-7 1m-10 4m-6 5m-5 X 6m-4 X X 48

Minisiatka DWÓJKI (kl. 4 SP)

3m-7 X 6m-4 4m-6 2m-8 1m-10 5m-5 X X X 36

Halówka  (kl. 7-8 SP)

6m-4 2m-8 3m-7 1m-10 X 4m-6 5m-5 X X X 60

Druż.przełąje (kl. 3-4 SP)   (kl. 5-6 SP)

X

3m-7

2m-8

X

3m-7

2m-8

7m-3

1m-10

1m-10

7m-3

4m-6

4m-6

5m-5

6m-4

6m-4

5m-5

X

X

X

X

48

46

Drużynowe przełąje   (kl. 7-8 SP)

X 2m-8 4m-6 3m-7 6m-4 1m-10 5m-5 X X X 39

Aerobik   (kl. 5-6 i 7-8 SP)

3m-7 1m-10 4m-6 2m-8 X 5m-5 6m-4 X X X 52

Piłka nożna  (kl. 7-8 SP)

X 1m-10 X 2m-8 X 3m-7 X X X X 30

Indyw. Igrzyska LA (kl. 5-6 SP)

X 3m-7 X 1m-10 X 4m-6 X 2m-8 X 5m-5 44

Czwórbój LA (kl. 5-6 SP)

3m-7 5m-5 4m-6 1m-10 X 2m-8 X X X 6m-4 38

Indyw. Mistrz. LA  (kl. 7-8 SP)

X 3m-7 2m-8 1m-10 X 4m-6 X X X X 54

Saitkówka plażowa   (kl. 7-8 SP)

4m-6 X 2m-8 3m-7 X 1m-10 X X X X 12

Wielobój LA (kl. 1-2 SP)

Wielobój LA (kl. 3-4 SP)

3m-7 5m-5 2m-8 1m-10 X X X 4m-6 X X 50

OGÓŁEM PUNKTY

25 konkurencji

105

102

160

196

84

174

66

33

8

14

1.238

MIEJSCE

4

5

3

1

6

2

7

8

NK

NK

CHŁOPCY

NAZWA ZAWODÓW

SP

1

SP

2

SP

4

SP

6

SP

8

SP

105

SP

315

NSP

Bliż.Dz.

NSP

Caritas

SP

Społ.

Udział

Liga LA (kl. 7-8 SP)

5m-5 6m-4 2m-8 3m-7 4m-6 1m-10 7m-3 9m-1 8m-2 X 106

Nożna (kl. 7-8 SP)

2m-8 6m-4 3m-7 1m-10 4m-6 5m-5 X X 7m-3 X 67

Mini nożna (kl. 5-6 SP)

3m-7 10m-1 2m-8 1m-10 4m-6 6m-4 5m-5 7m-3 8m-2 9m-1 96

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 5-6 SP)

3m-7 X 2m-8 1m-10 4m-6 6m-4 5m-5 X X X 60

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 7-8 SP)

4m-6 X 3m-7 2m-8 6m-4 1m-10 5m-5 X X X 60

Koszykówk (kl. 7-8 SP)

4m-6 X 2m-8 3m-7 5m-5 1m-10 X X X X 58

Mini kosz (kl. 5-6 SP)

2m-8 X 3m-7 1m-10 4m-6 X 5m-5 X X X 60

Mikołajkowe zaw. Pływ. (kl. 1-8 SP)

4m-6 6m-4 1m-10 2m-8 3m-7 5m-5 7m-3 9m-1 X 8m-2 73

Mini ręczna (kl. 5-6 SP)

3m-7 X 4m-6 1m-10 X 2m-8 5m-5 X X X 62

Tenis stołowy (kl. 5-6 SP)

1m-10 4m-6 2m-8 5m-5 3m-7 6m-4 X X X X 18

Tenis stołowy (kl. 7-8 SP)

6m-4 4m-6 2m-8 1m-10 3m-7 7m-3 8m-2 X 5m-5 x 24

Ręczna (kl. 7-8 SP)

3m-7 X 4m-6 2m-8 X 1m-10 5m-5 X X X 62

Piłka siatkowa (kl. 7-8 SP)

5m-5 X 2m-8 3m-7 4m-6 1m-10 6m-4 X X X 72

Minisiatka CZWÓRKI (kl. 6 SP)

1m-10 X 3m-7 2m-8 X X X X X X 30

Minisiatka TRÓJKI   (kl. 5 SP)

3m-7 X 6m-4 2m-8 1m-10 4m-6 5m-5 7m-3 X X 56

Minisiatka DWÓJKI (kl. 4 SP)

6m-4 X 2m-8 1m-10 4m-6 5m-5 3m-7 X X X 36

Halówka  (kl. 7-8 SP)

1m-10 X 3m-7 2m-8 4m-6 6m-4 5m-5 7m-3 X X 70

Druż.przełąje (kl. 3-4 SP

  (kl. 5-6 SP)

 X

3m-7

 4m-6

X

 3m-7

2m-8

 1m-10

1m-10

 6m-4

4m-6

 2m-8

7m-3

 5m-5

6m-4

 X

5m-5

 X

X

 X

X

 42

45

Drużynowe przełąje   (kl. 7-8 SP)

 X  4m-6  5m-5  2m-8  3m-7  1m-10  6m-4  X  X  X  40

Indyw. Igrzyska LA (kl. 5-6 SP)

X 5m-5 X 1m-10 X 3m-7 X 2m-8 X 4m-6 25

Czwórbój LA (kl. 5-6 SP)

1m-10 6m-4 4m-6 2m-8 X 3m-7 X X X 5m-5 38

Indyw. Mistrz. LA  (kl. 7-8 SP)

4m-6 5m-5 3m-7 2m-8 X 1m-10 X X X X 59

Saitkówka plażowa   (kl. 7-8 SP)

3m-7 X 2m-8 X X 1m-10 X X X X 9

Wielobój LA (kl. 1-2 SP)

Wielobój LA (kl. 3-4 SP)

2m-8 5m-5 3m-7 1m-10 X X X 4m-6 X X 50

OGÓŁEM PUNKTY

26 konkurencji

155

56

173

208

105

153

72

30

12

14

1.318

MIEJSCE

3

7

2

1

5

4

6

8

NK

NK

Kontakt: Waldemar Kurek – 607 944 999, mail: dois@osir.swidnica.pl