WSPÓŁZAWODNICTWO MIĘDZYSZKOLNE

ROK SZKOLNY 2023/2024

REGULAMIN ZAWODÓW I TABELE WYNIKÓW

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie jest organizatorem sportowego ‚Współzawodnictwa szkolnego’ świdnickich szkół podstawowych na szczeblu miejskim i współorganizatorem niektórych finałów strefy wałbrzyskiej i finałów dolnośląskich w ramach cyklu Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej prowadzonych na dalszych szczeblach przez Szkolny Związek Sportowy ‚Dolny Śląsk’.

Kategorie wiekowe w tym roku szkolnym:

  • IGRZYSKA DZIECI (klasy 1-6 Szkoły Podstawowe)
  • IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (klasy 7-8 Szkoły Podstawowe)

Punktacja w obu kategoriach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży liczona będzie wspólnie dla danej szkoły. Osobno prowadzona będzie klasyfikacja dziewcząt i chłopców. Szkoły za zajęcie miejsc w poszczególnych zawodach uzyskują następującą punktację :

– 1m -10 pkt, 2m -8 pkt, 3m -7 pkt, 4m -6 pkt, 5m -5 pkt, 6m -4, 7m -3 pkt, 8m -2 pkt, 9m -1 pkt, 10m -1 pkt.

Do punktacji końcowej współzawodnictwa wliczone są wyniki wszystkich konkurencji, w których dana szkoła bierze udział. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje większa ilość zdobytych pierwszych miejsc, następnie drugich itd. Szkoły. które wezmą udziału w blisko 50% zawodów będą sklasyfikowane. Pozostałe nie będą klasyfikowane.

Organizator zapewnia nagrody dla najlepszych szkół (sklasyfikowanych) w formie talonów na sprzęt sportowy. Osobno nagrodzeni zostaną również najlepsi sportowcy szkoły (osobno dziewczyna i chłopak) talonami na sprzęt sportowy. Nagrody uzależnione od pozyskanych sponsorów.

DZIEWCZĘTA

NAZWA ZAWODÓW

SP

1

SP

2

SP

4

SP

6

SP

8

SP

105

SP

315

NSP

Bliż.Dz.

NSP

Caritas

SP

Społ.

Udział

Indyw. Mistrz. LA (kl. 7-8 SP)

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 5-6 SP)

2m-8 6m-4 4m-6 1m-10 5m-5 3m-7 7m-3 X 8m-2 9m-1 54

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 7-8 SP)

4m-6 X 3m-7 2m-8 1m-10 X 5m-5 X 7m-3 6m-4 42

Koszykówka (kl. 7-8 SP)

X X 3m-7 1m-10 2m-8 X X X X X 34

Mini kosz (kl. 5-6 SP)

2m-8 X 3m-7 1m-10 4m-6 X X X X X 48

Mikołajkowe zaw. Pływ. (kl. 1-8 SP)

4m6 5m-5 1m-10 2m-8 3m-7 6m-4 9m-1 10m-1 8m-2 7m-3 96

Tenis stołowy (kl. 5-6 SP)

6m-4 3m-7 4m-6 2m-8 5m-5 X X X 1m-10 X 18

Tenis stołowy (kl. 7-8 SP)

6m-4 4m-6 1m-10 3m-7 2m-8 X X 5m-5 7m-3 X 20

Ręczna (kl. 7-8 SP)

X X 3m-7 1m-10 X 2m-8 X X X X 38

Piłka siatkowa (kl. 7-8 SP)

5m-5 X 3m-7 2m-8 1m-10 4m-6 X X X X 52

Minisiatka CZWÓRKI (kl. 6 SP)

3m-7 X X 2m-8 X 1m-10 X X 4m-6 X 34

Minisiatka TRÓJKI   (kl. 5 SP)

Minisiatka DWÓJKI (kl. 4 SP)

X X 4m-6 2m-8 1m-10 3m-7 5m-5 X X X 30

Halówka  (kl. 7-8 SP)

Druż.przełąje (kl. 3-4 SP)

Druż.przełąje (kl. 5-6 SP)

Druż. przełąje   (kl. 7-8 SP)

Mini nożna   (kl. 5-6)

Piłka nożna  (kl. 7-8 SP)

Indyw. Igrzyska LA (kl. 5-6 SP)

Czwórbój LA (kl. 5-6 SP)

Liga LA  (kl. 7-8 SP)

Siatkówka plażowa   (kl. 7-8 SP)

Trójbój LA (kl. 1-2 SP)

Trójbój LA (kl. 3-4 SP)

OGÓŁEM PUNKTY

25 konkurencji

48

22

73

95

69

42

14

6

26

8

466

MIEJSCE

4

7

2

1

3

5

8

10

6

9

SP 1

SP 2

SP 4

SP 6

SP 8

SP 105

SP 315

NSP Bliżej Dziecka

NKSP Caritas

SP Społ.

CHŁOPCY

NAZWA ZAWODÓW

SP

1

SP

2

SP

4

SP

6

SP

8

SP

105

SP

315

NSP

Bliż.Dz.

NSP

Caritas

SP

Społ.

Udział

Indyw. Mistrz. LA (kl. 7-8 SP)

Nożna (kl. 7-8 SP)

4m-6 5m-5 1m-10 2m-8 3m-7 X 6m-4 X 8m-2 7m-3 80

Mini nożna (kl. 5-6 SP)

3m-7 6m-4 4m-6 1m-10 2m-8 7m-3 X 5m-5 X 8m-2 80

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 5-6 SP)

3m-7 5m-5 6m-4 1m-10 2m-8 X 4m-6 X 8m-2 7m-3 48

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 7-8 SP)

6m-3 X 2m-8 1m-10 3m-7 X 4m-6 X 7m-3 5m-5 42

Koszykówka (kl. 7-8 SP)

5m-5 X 2m-8 1m-10 4m-6 3m-7 7m-3 X X 6m-4 80

Mini kosz (kl. 5-6 SP)

4m-6 2m-8 6m-4 1m-10 5m-5 3m-7 7m-3 X X X 82

Mikołajkowe zaw. Pływ. (kl. 1-8 SP)

 3m-7 6m-4 1m-10  2m-8  4m-6  7m-3 10m-1  8m-2  9m-1  5m-5 87

Mini ręczna (kl. 5-6 SP)

X X X 1m-10 2m-8 3m-7 X X X X 36

Tenis stołowy (kl. 5-6 SP)

 7m-3  3m-7  1m-10 4m-6  5m-5  X X 2m-8 6m-4 X 21

Tenis stołowy (kl. 7-8 SP)

3m-7  4m-6  1m-10 2m-8  7m-3  5m-5  X X 6m-4  X 21

Ręczna (kl. 7-8 SP)

4m-6 X 2m-8 3m-7 X 1m-10 X X X X 46

Piłka siatkowa (kl. 7-8 SP)

1m-10 X 3m-7 2m-8 4m-6 X X 5m-5 6m-4 X 64

Minisiatka CZWÓRKI (kl. 6 SP)

4m-6 3m-7 X 1m-10 2m-8 X X X X X 40

Minisiatka TRÓJKI   (kl. 5 SP)

Minisiatka DWÓJKI (kl. 4 SP)

 4m-6  5m-5  2m-8  1m-10  3m-7  X 6m-4  X X X  36

Halówka  (kl. 7-8 SP)

Druż.przełąje (kl. 3-4 SP)

Druż.przełąje (kl. 5-6 SP)

Druż. przełąje   (kl. 7-8 SP)

Indyw. Igrzyska LA (kl. 5-6 SP)

Czwórbój LA (kl. 5-6 SP)

Liga LA  (kl. 7-8 SP)

Siatkówka plażowa   (kl. 7-8 SP)

Trójbój LA (kl. 1-2 SP)

Trójbój LA (kl. 3-4 SP)

OGÓŁEM PUNKTY

26 konkurencji

79

51

93

125

84

42

27

20

24

22

 723

MIEJSCE

4

5

2

1

3

6

8

10

7

9

SP 1

SP 2

SP 4

SP 6

SP 8

SP 105

SP 315

NSP Bliżej Dziecka

NKSP Caritas

SP Społ.

Kontakt: Waldemar Kurek – 607 944 999, mail: dois@osir.swidnica.pl