WSPÓŁZAWODNICTWO MIĘDZYSZKOLNE

ROK SZKOLNY 2022/2023

REGULAMIN ZAWODÓW I TABELE WYNIKÓW

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie jest organizatorem sportowego ‚Współzawodnictwa szkolnego’ świdnickich szkół podstawowych na szczeblu miejskim i współorganizatorem niektórych finałów strefy wałbrzyskiej i finałów dolnośląskich w ramach cyklu Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej prowadzonych na dalszych szczeblach przez Szkolny Związek Sportowy ‚Dolny Śląsk’.

Kategorie wiekowe w tym roku szkolnym:

  • IGRZYSKA DZIECI (klasy 1-6 Szkoły Podstawowe)
  • IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (klasy 7-8 Szkoły Podstawowe)

Punktacja w obu kategoriach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży liczona będzie wspólnie dla danej szkoły. Osobno prowadzona będzie klasyfikacja dziewcząt i chłopców. Szkoły za zajęcie miejsc w poszczególnych zawodach uzyskują następującą punktację :

– 1m -10 pkt, 2m -8 pkt, 3m -7 pkt, 4m -6 pkt, 5m -5 pkt, 6m -4, 7m -3 pkt, 8m -2 pkt, 9m -1 pkt, 10m -1 pkt.

Do punktacji końcowej współzawodnictwa wliczone są wyniki wszystkich konkurencji, w których dana szkoła bierze udział. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje większa ilość zdobytych pierwszych miejsc, następnie drugich itd. Szkoły. które wezmą udziału w blisko 50% zawodów będą sklasyfikowane. Pozostałe nie będą klasyfikowane.

Organizator zapewnia nagrody dla najlepszych szkół (sklasyfikowanych) w formie talonów na sprzęt sportowy. Osobno nagrodzeni zostaną również najlepsi sportowcy szkoły (osobno dziewczyna i chłopak) talonami na sprzęt sportowy. Nagrody uzależnione od pozyskanych sponsorów.

DZIEWCZĘTA

NAZWA ZAWODÓW

SP

1

SP

2

SP

4

SP

6

SP

8

SP

105

SP

315

NSP

Bliż.Dz.

NSP

Caritas

SP

Społ.

Udział

Indyw. Mistrz. LA (kl. 7-8 SP)

X X 2m-8 1m-10 4m-6 3m-7 7m-3 5m-5 8m-2 6m-4 74

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 5-6 SP)

X 4m-6 3m-7 1m-10 X 2m-8 X X X 5m-5 30

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 7-8 SP)

6m-4 X 4m-6 2m-8 3m-7 1m-10 X X X 5m-5 36

Koszykówka (kl. 7-8 SP)

X X 3m-7 2m-8 1m-10 X X X X X 30

Mini kosz (kl. 5-6 SP)

3m-7 X 4m-6 1m-10 2m-8 X X X X X 48

Mikołajkowe zaw. Pływ. (kl. 1-8 SP)

5m-5 X 1m-10 3m-7 2m-8 7m-3 8m-2 6m-4 X 4m-6 90

Tenis stołowy (kl. 5-6 SP)

X 6m-4 3m-7 2m-8 1m-10 X 5m-5 4m-6 X X 18

Tenis stołowy (kl. 7-8 SP)

6m-4 X 3m-7 1m-10 2m-8 X X 5m-5 4m-6 X 15

Ręczna (kl. 7-8 SP)

3m-7 X 2m-8 4m-6 1m-10 X X X X X 48

Piłka siatkowa (kl. 7-8 SP)

5m-5 X 4m-6 2m-8 3m-7 1m-10 X X X X 64

Minisiatka CZWÓRKI (kl. 6 SP)

5m-5 X 4m-6 1m-10 3m-7 2m-8 X X 6m-4 X 60

Minisiatka TRÓJKI   (kl. 5 SP)

X X X 2m-8 3m-7 1m-10 X X 4m-6 X 32

Minisiatka DWÓJKI (kl. 4 SP)

3m-7 X 4m-6 2m-8 5m-5 1m-10 X X X X 30

Halówka  (kl. 7-8 SP)

3m-7 X 1m-10 2m-8 X X X X X X 30

Druż.przełąje (kl. 3-4 SP)

X 4m-6 1m-10 3m-7 2m-8 6m-4 X X 7m-3 5m-5 33

Druż.przełąje (kl. 5-6 SP)

X 5m-5 4m-6 2m-8 1m-10 3m-7 X X 7m-3 6m-4 40

Druż. przełąje   (kl. 7-8 SP)

7m-3 4m-6 5m-5 1m-10 3m-7 2m-8 X X X 6m-4 34

Aerobik   (kl. 5-6 i 7-8 SP)

Piłka nożna  (kl. 7-8 SP)

2m-8 X 3m-7 1m-10 4m-6 X X X X X 40

Indyw. Igrzyska LA (kl. 5-6 SP)

X 2m-8 4m-6 3m-7 1m-10 5m-5 X 7m-3 X 6m-4 75

Czwórbój LA (kl. 5-6 SP)

1m-10 4m-6 5m-5 2m-8 3m-7 X 7m-3 X 8m-2 6m-4 54

Liga LA  (kl. 7-8 SP)

5m-5 6m-4 2m-8 1m-10 3m-7 4m-6 X X X 7m-3 71

Siatkówka plażowa   (kl. 7-8 SP)

5m-5 X 4m-6 3m-7 2m-8 1m-10 X 7m-3 5m-5 X 21

Trójbój LA (kl. 1-2 SP)

3m-7 4m-6 2m-8 1m-10 X 5m-5 X X X X 51

Trójbój LA (kl. 3-4 SP)

 5m-5

1m-10

 3m-7

4m-6

 2m-8

5m-5

 4m-6

5m-5

 1m-10

3m-7

 7m-3

2m-8

 X

X

X

X

X

X

6m-4

7m-3

 70

OGÓŁEM PUNKTY

25 konkurencji

104

64

168

207

173

122

13

26

31

51

1.094

MIEJSCE

5

6

3

1

2

4

10

9

8

7

SP 1

SP 2

SP 4

SP 6

SP 8

SP 105

SP 315

NSP Bliżej Dziecka

NKSP Caritas

SP Społ.

CHŁOPCY

NAZWA ZAWODÓW

SP

1

SP

2

SP

4

SP

6

SP

8

SP

105

SP

315

NSP

Bliż.Dz.

NSP

Caritas

SP

Społ.

Udział

Indyw. Mistrz. LA (kl. 7-8 SP)

X X 7m-3 1m-10 2m-8 4m-6 3m-7 6m-4 8m-2 5m-5 75

Nożna (kl. 7-8 SP)

4m-6 2m-8 3m-7 1m-10 8m-2 5m-5 6m-4 X 9m-1 7m-4 90

Mini nożna (kl. 5-6 SP)

3m-7 6m-4 2m-8 1m-10 4m-6 X X X 7m-3 5m-5 70

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 5-6 SP)

X 3m-7  2m-8  1m-10 X 5m-5 X  X X 4m-6  30

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 7-8 SP)

 4m-6 X 3m-7 1m-10 X 2m-8  X X X 5m-5 30

Koszykówka (kl. 7-8 SP)

4m-6 X 5m-5 1m-10 2m-8 3m-7 6m-4 7m-3 X X 82

Mini kosz (kl. 5-6 SP)

3m-7 6m-4 2m-8 1m-10 4m-6 X X X X 5m-5 66

Mikołajkowe zaw. Pływ. (kl. 1-8 SP)

2m-8  X 1m-10  3m-7  4m-6  8m-2 7m-3  6m-4  X 5m-5  81

Mini ręczna (kl. 5-6 SP)

5m-5 X 2m-8 3m-7 4m-6 1m-10 X X X X 64

Tenis stołowy (kl. 5-6 SP)

 4m-6  2m-8  1m-10  5m-5  6m-4  X 7m-3 3m-7 X X 21

Tenis stołowy (kl. 7-8 SP)

7m-3 2m-8 1m-10 5m-5 3m-7 4m-6 9m-1 8m-2 6m-4 X 25

Ręczna (kl. 7-8 SP)

X X 3m-7 2m-8 4m-6 1m-10 X X X X 48

Piłka siatkowa (kl. 7-8 SP)

4m-6 X 5m-5 1m-10 2m-8 X 3m-7 6m-4 X X 72

Minisiatka CZWÓRKI (kl. 6 SP)

1m-10  X 3m-7  2m-8  4m-6  X X X X  X 40

Minisiatka TRÓJKI   (kl. 5 SP)

4m-6 X 3m-7 1m-10 2m-8 X X X X X 32

Minisiatka DWÓJKI (kl. 4 SP)

3m-7 X 4m-6 1m-10 2m-8 X X X X X 24

Halówka  (kl. 7-8 SP)

3m-7 5m-5 2m-8 1m-10 7m-3 4m-6 6m-4 9m-1 10m-1 8m-2 100

Druż.przełąje (kl. 3-4 SP)

X 4m-6 3m-7 2m-8 1m-10 5m-5 X X 7m-3 6m-4 31

Druż.przełąje (kl. 5-6 SP)

X 6m-4 2m-8 1m-10 5m-5 4m-6 X X 7m-3 3m-7 40

Druż. przełąje   (kl. 7-8 SP)

 5m-5  7m-3  4m-6  2m-8  6m-4  1m-10  X X 3m-7  8m-2 47

Indyw. Igrzyska LA (kl. 5-6 SP)

 X 4m-6  3m-7  1m-10  2m-8  6m-4  X 7m-3  X 5m-5 68

Czwórbój LA (kl. 5-6 SP)

 3m-7  5m-5  1m-10  2m-8  4m-6  X 7m-3  X 8m-2  6m-4  56

Liga LA  (kl. 7-8 SP)

 2m-8  4m-6  6m-4  1m-10  3m-7  5m-5  X X X 7m-3  75

Siatkówka plażowa   (kl. 7-8 SP)

3m-7 X 6m-4 2m-8 1m-10 X X 5m-5 4m-6 X 18

Trójbój LA (kl. 1-2 SP)

 2m-8  5m-5  3m-7  1m-10  X 6m-4  X 4m-6  X  X 62

Trójbój LA (kl. 3-4 SP)

5m-5

1m-10

3m-7

4m-6

2m-8

5m-5

4m-6

5m-5

1m-10

3m-7

7m-3

2m-8

X

X

X

X

X

X

6m-4

7m-3

72

OGÓŁEM PUNKTY

26 konkurencji

140

92

190

233

159

110

36

39

32

69

 1.419

MIEJSCE

4

6

2

1

3

5

9

8

10

7

SP 1

SP 2

SP 4

SP 6

SP 8

SP 105

SP 315

NSP Bliżej Dziecka

NKSP Caritas

SP Społ.

 2.513

Kontakt: Waldemar Kurek – 607 944 999, mail: dois@osir.swidnica.pl