PN – 10/2023 – przetarg nieograniczony na wynajem powierzchni na instalację automatu vendingowego (Hala Zawiszów, ul. Galla Anonima) – zakończony

DYREKTOR ŚWIDNICKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
o g ł a s z a p r z e t a r g p i s e m n y n i e o g r a n i c z o n y na wynajem na okres 3 lat 1 m2 powierzchni na terenie hali Zawiszów przy ul. Galla Anonima 1a w Świdnicy z przeznaczeniem na instalację automatu vendingowego z przekąskami i napojami zimnymi.