PN – 8/2023 – przetarg nieograniczony na wynajem powierzchni na instalację automatu vendingowego (Basen Kryty, ul. Równa) – zakończony

DYREKTOR ŚWIDNICKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
o g ł a s z a p r z e t a r g p i s e m n y n i e o g r a n i c z o n y na wynajem okres 3 lat 1 m2 powierzchni na terenie basenu
krytego przy ul. Równej 9 w Świdnicy z przeznaczeniem na instalację automatu vendingowego z przekąskami i napojami
zimnymi.