PN 4/2022 I pisemny przetarg nieograniczony na wynajęcie kawiarni letniej na terenie kąpieliska letniego ŚOSiR w okresie letnim 2022 – ZAKOŃCZONY

Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy z siedzibą 58-100 Świdnica, ul. Śląska 35 ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na wynajęcie kawiarni letniej na terenie kąpieliska letniego ŚOSiR w okresie letnim 2022, będącego w trwałym zarządzie ŚOSiR.