PN 3/2022 – I pisemny przetarg nieograniczony na przekazanie w dzierżawę w sezonie letnim 2022 r. 6 kortów tenisowych przy ul. Sportowej 2 – BRAK OFERT

Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy z siedzibą 58-100 Świdnica, ul. Śląska 35 ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na przekazanie w dzierżawę w sezonie letnim 2022 r. 6 kortów tenisowych przy ul. Sportowej 2 – stanowiących własność Gminy Miasta Świdnica, będącego w trwałym zarządzie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.