II ustny przetarg nieograniczony – dzierżawa 20m2 terenu przy Hali Pionierów w Świdnicy – P8-2021 – zakończony

Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy z siedzibą 58-100 Świdnica, ul. Śląska 35 ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na przekazanie w dzierżawę terenu o powierzchni 20 m2 obok Hali Pionierów bezpośrednio przy Parku Centralnym – stanowiącego własność Gminy Miasta Świdnica.