Nasze obiekty z certyfikatem „Dobre praktyki”!

Dom Wycieczkowy i Camping nr 231 dołączyły do projektu Polskiej Organizacji Turystycznej i pomyślnie przeszły certyfikację programu „Dobre Praktyki”. To gwarancja usługi turystycznej na najwyższym poziomie, bezpieczeństwa wypoczynku w czasie pandemii i możliwości realizacji w obiektach Polskich Bonów Turystycznych.

Udział w programie jest bezpłatny. Na podstawie certyfikacji powstała między innymi interaktywna mapa, na której znaleźć można wszystkie obiekty w Polsce spełniające wymogi stawiane przez POT. Dom Wycieczkowy i Camping mogą posługiwać się znakiem graficznym „Dobre Praktyki” do końca września 2022 roku. Uczestnicy  projektu przestrzegają obowiązujących wytycznych, wprowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Według aktualnych wytycznych DW może przyjąć blisko 50 gości natomiast camping do 150 gości w kamperach lub na polu namiotowych.

Więcej informacji/mapa certyfikowanych obiektów