Załącznik nr 1 do Z/15/2017 Dyrektora ŚOSiR
          z dnia 21-09-2017 r.
           
  Cennik opłat za usługi - HALA "PIONIERÓW"        
Poz. Usługa VAT % cena brutto   jednostka
      organizacje świdnickie 1) pozostali użytkownicy  
1 Udostępnienie dużej sali        
  - mecz 8 60,00 zł 60,00 zł 1 h
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 12,00 zł 60,00 zł 1 h
  - zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Miasto Świdnicę** 10% 8 6,00 zł 60,00 zł 1 h
2 Udostępnienie małej sali        
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 10,00 zł 50,00 zł 1 h
  - zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Miasto Świdnicę** 10% 8 5,00 zł 50,00 zł 1 h
3 Przygotowanie dużej sali do meczu 23 25,00 zł 25,00 zł 1 h
4 Sauna 23 50,00 zł 50,00 zł 1 h
5 Udostępnienie sali bokserskiej* 8 4,00 zł 20,00 zł 1 h
1) przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, kluby sportowe działające jako fundacje,
stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy, inne podmioty z terenu Miasta Świdnicy działające na rzecz dzieci
i młodzieży
* kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy na prowadzenie zajęć
treningowych, organizację turniejów towarzyskich dla dzieci i młodzieży, szkoły ponadgimnazjalne z terenu Miasta Świdnicy
realizujące obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia w ramach klas sportowych, nieposiadające
wystarczającej bazy sportowej
** kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy przy organizacji
cyklicznych zawodów i turniejów towarzyskich wysokiej rangi promujących Miasto Świdnicę, przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazjalne z terenu Miasta Świdnicy realizujące obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia
w ramach klas sportowych i nieposiadające wystarczającej bazy sportowej, inne podmioty z terenu Miasta Świdnicy
działające na rzecz dzieci i młodzieży
  Cennik opłat za usługi - wypożyczenie sprzętu sportowego i rekreacyjnego      
         
Poz. Usługa VAT % cena brutto jednostka
1 Wypożyczenie podjazdu dla samochodów 23 600,00 zł 1 doba
2 Wypożyczenie kompletu bramek 23 150,00 zł 1 doba
3 Wypożyczenie stołu do tenisa stołowego 23 60,00 zł 1 doba
4 Wypożyczenie ław gastronomicznych 1 komplet 23 15,00 zł 1 doba
5 Wypożyczenie nagłośnienia 23 100,00 zł 1 h
6 Wypożyczenie trybuny przenośnej na 100 miejsc 23 1 000,00 zł 1 doba

 

Nasze kluby

Media