Załącznik nr 1 do Z/14/2017 Dyrektora ŚOSiR
z dnia 31-08-2017 r.
Cennik opłat za usługi – BASEN KRYTY
Poz. Usługa VAT % cena brutto jednostka
organizacje świdnickie 1) pozostali użytkownicy
1 Bilet wstępu normalny 8 8,00 zł 8,00 zł sztuka
2 Bilet wstępu ulgowy + ŚKDR + ŚKS 8 5,00 zł 5,00 zł sztuka
3 Bilet wstępu ulgowy dla dziecka do lat 7 ** bezpłatnie sztuka
4 Karnet dziesięciowejściowy normalny* 8 60,00 zł 60,00 zł sztuka
5 Karnet dziesięciowejściowy ulgowy* 8 40,00 zł 40,00 zł sztuka
6 Bilet wstępu rodzinny 3) 8 16,00 zł 16,00 zł sztuka
7 Udostępnienie basenu na wyłączność**** 10% 8 25,00 zł 250,00 zł 50 minut
8 Udostępnienie basenu na wyłączność *** 20% 8 50,00 zł 250,00 zł 50 minut
9 Udostępnienie 1 toru na wyłączność **** 10% 8 6,00 zł 60,00 zł 50 minut
10 Udostępnienie 1 toru na wyłączność *** 20% 8 12,00 zł 60,00 zł 50 minut
11 Udostępnienie całego sektora płytkiego**** 10% 8 12,00 zł 120,00 zł 50 minut
12 Udostępnienie całego sektora płytkiego*** 20% 8 24,00 zł 120,00 zł 50 minut
13 Udostępnienie całego sektora średniego, głębokiego**** 10% 8 9,00 zł 90,00 zł 50 minut
14 Udostępnienie całego sektora średniego, głębokiego*** 20% 8 18,00 zł 90,00 zł 50 minut
15 Korzystanie z natrysku 8 6,00 zł 6,00 zł 20 minut
16 Wypożyczenie czepka 23 1,00 zł 1,00 zł 50 minut
17 Bilet wstępu ulgowy w godzinach promocyjnych2) + ŚKDR + ŚKS 8 3,00 zł 3,00 zł sztuka
18 Bilet wstępu normalny w godzinach promocyjnych2) 8 5,00 zł 5,00 zł sztuka
19 Podstawowy kurs nauki pływania – cykl 12 godzin, grupa od 5 do 10 osób 8 120,00 zł 120,00 zł kurs

 

Uwaga:
*) karnety dziesięciowejściowe ważne są 31 dni od dnia nabycia
**) wyłącznie pod opieką osoby dorosłej posiadającej ważny bilet wstępu
1) przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, kluby sportowe działające jako fundacje,
stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy, inne podmioty z terenu Miasta Świdnicy działające na rzecz dzieci
i młodzieży
*** kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy na prowadzenie zajęć
treningowych, organizację turniejów towarzyskich dla dzieci i młodzieży, szkoły ponadgimnazjalne z terenu Miasta Świdnicy
realizujące obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia w ramach klas sportowych, nieposiadające
wystarczającej bazy sportowej
**** kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy przy organizacji
cyklicznych zawodów i turniejów towarzyskich wysokiej rangi promujących Miasto Świdnicę, przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazjalne z terenu Miasta Świdnicy realizujące obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia
w ramach klas sportowych i nieposiadające wystarczającej bazy sportowej, inne podmioty z terenu Miasta Świdnicy
działające na rzecz dzieci i młodzieży
2) obowiązuje w wyznaczonych godzinach promocyjnych oraz podczas ferii zimowych
3) bilet rodzinny: 2 rodziców/opiekunów + 1 dziecko lub 1 rodzic/opiekun + 2 dzieci
– do ulgowego wstępu uprawnieni są: dzieci, młodzież ucząca się, studenci, emeryci, renciści, niepełnosprawni z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności
– opiekunowie osób niepełnosprawnych – wstęp bezpłatny
ŚKDR – Świdnicka Karta Dużej Rodziny
ŚKPS – Świdnicka Karta Seniora