Cennik opłat za usługi - BASEN ODKRYTY      
         
Poz. Usługa VAT % cena brutto jednostka
1 Bilet wstępu normalny 8 5,00 zł doba
2 Bilet wstępu ulgowy + ŚKDR + ŚKS 8 3,00 zł doba
3 Bilet wstępu ulgowy dla dziecka do lat 7 *)   bezpłatnie doba
4 Bilet wstępu normalny w godzinach 16.00 do 18.00 8 3,00 zł w godz. 16.00-18.00
5 Bilet wstępu ulgowy w godzinach 16.00 do 18.00 + ŚKDR + ŚKS 8 2,00 zł w godz. 16.00-18.00
6 Bilet wstępu normalny przy nieczynnych nieckach 3 i 4 8 3,00 zł doba
7 Bilet wstępu rodzinny **) 8 10,00 zł doba
8 Karnet dziesięciowejściowy normalny 8 45,00 zł doba
9 Karnet dziesięciowejściowy ulgowy 8 25,00 zł doba
10 Przechowanie odzieży, roweru, innych przedmiotów 23 2,00 zł doba
11 Wypożyczenie leżaka, deski do pływania, płetw, innych 23 5,00 zł doba
12 Wynajem terenu na imprezę do 50 osób 23 600,00 zł doba
13 Wynajem terenu na imprezę do 100 osób 23 1 200,00 zł doba
14 Wynajem terenu na imprezę do 250 osób 23 1 800,00 zł doba
15 Wynajem terenu na imprezę powyżej 250 osób 23 2 400,00 zł doba
Uwagi:
- do ulgowego wstępu uprawnieni są: dzieci, młodzież ucząca się, studenci, emeryci, renciści, niepełnosprawni
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
- opiekunowie osób niepełnosprawnych - wstęp bezpłatny
*) wyłącznie pod opieką osoby dorosłej posiadającej ważny bilet wstępu
ŚKDR - Świdnicka Karta Dużej Rodziny
ŚKS - Świdnicka Karta Seniora
**) bilet rodzinny: 2 rodziców/opiekunów + 1 dziecki lub 1 rodzic/opiekun + 2 dzieci

       

 

                               

  Cennik opłat za usługi - wypożyczenie sprzętu sportowego i rekreacyjnego      
         
Poz. Usługa VAT % cena brutto jednostka
1 Wypożyczenie podjazdu dla samochodów 23 600,00 zł 1 doba
2 Wypożyczenie kompletu bramek 23 150,00 zł 1 doba
3 Wypożyczenie stołu do tenisa stołowego 23 60,00 zł 1 doba
4 Wypożyczenie ław gastronomicznych 1 komplet 23 15,00 zł 1 doba
5 Wypożyczenie nagłośnienia 23 100,00 zł 1 h
6 Wypożyczenie trybuny przenośnej na 100 miejsc 23 1 000,00 zł 1 doba

 

 

 

Nasze kluby

Media