TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY KLAS 3 i 4 SP – 21.05.2019

Jedni z najmłodszych lekkoatletów stanęli do rywalizacji w Trójboju Lekkoatletycznym klas 3 i klas 4 szkół podstawowych. Zawody zorganizowane 21 maja przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczęły się o godz. 11.0 na Stadionie LA przy ul. Śląskiej 35. Na starcie stawiły się cztery klasy 3 i pięć klas 4. Każda drużyna licząca 10 zawodników (5 dziewczynek i 5 chłopców) miała do zaliczenia trzy konkurencje: bieg na 60 m, skok w dal i rzut piłeczką palantową. Suma uzyskanych wyników najlepszych ośmioro uczniów (4 dziewczynek i 4 chłopców) z danej klasy dawała rezultat końcowy drużyny. Po dwa zwycięskie zespoły osobno w klasach 3 i klasach 4 zapewniały sobie awans do Finału strefy wałbrzyskiej, który odbędzie się również w Świdnicy 7 czerwca o godz. 10.00.

Końcowe rezultaty według klas:

KLASY 3:

 1. SP 6
 2. SP 4
 3. SP 1
 4. NSP Bliżej Dziecka

KLASY 4:

 1. SP 1
 2. SP 6
 3. SP 4
 4. SP 2
 5. NSP Bliżej Dziecka

Do rywalizacji ‚Współzawodnictwa szkolnego 2018-2019’ liczone były osobno wyniki dziewcząt i chłopców. Punkty dziewcząt z klasy 3 i klasy 4 po dodaniu dawały wynik poszczególnych szkół. Podobnie było w kategorii chłopców.

Klasyfikacja współzawodnictwa w podziale na dziewczęta i chłopcy:

DZIEWCZĘTA:

 1. SP 6 – 10 pkt
 2. SP 4 – 8 pkt
 3. SP 1 – 7 pkt
 4. NSP Bliżej Dziecka – 6 pkt
 5. SP 2 – 5 pkt

CHŁOPCY:

 1. SP 6 – 10 pkt
 2. SP 1 – 8 pkt
 3. SP 4 – 7 pkt
 4. NSP Bliżej Dziecka – 6 pkt
 5. SP 2 – 5 pkt

Fotorelacja: Waldi Kurek