Załącznik nr 5 do zarządzenia wewnętrznego nr 7/2010 Dyrektora Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 21.06.2010r    
Cennik opłat za usługi - LODOWISKO    
     
Usługa cena brutto jednostka
Bilet wstępu normalny weekendowy 1) 8,00 zł 1 h
Bilet wstępu ulgowy weekendowy** 1) 4,00 zł 1 h
Bilet wstępu grupowy dla uczniów szkół świdnickich w godzinach 8.00 - 14.30 1,50 zł 1 h
Bilet wstępu grupowy dla uczniów szkół pozostałych 3,00 zł 1 h
Bilet wstępu normalny tygodniowy 2) 6,00 zł 1 h
Bilet wstępu ulgowy tygodniowy* 2) 3,00 zł 1 h
Karnet dziesięciowejściowy normalny* 60,00 zł sztuka
Karnet dziesięciowejściowy ulgowy* 30,00 zł sztuka
Udostępnienie płyty lodowiska w sezonie w godz. 7.00-21.00 1 200,00 zł 1 h
Udostępnienie płyty lodowiska w sezonie po godz. 21.30 200,00 zł 1 h
Wynajem obiektu lodowiska po sezonie zimowym na cele komercyjne 1 000,00 zł 1 h
Udostępnienie hali lodowiska po sezonie zimowym na cele sportowe 100,00 zł 1 h
Wypożyczenie łyżew dla szkół 3,00 zł 1 h
Wypożyczenie łyżew dla osób indywidualnych 4,00 zł 1 h
Wypożyczenie hełmu ochronnego dla dziecka bezpłatnie do biletu sztuka
Ostrzenie łyżew 6,00 zł 1 para
Żeton do stołu bilardowego 2,00 zł sztuka
Karnet FERIE 35,00 zł sztuka
 
Uwaga:
*) karnety dziesięciowejściowe ważne są od dnia nabycia                    **) do ulgowego wstępu uprawnieni są: dzieci, młodzież ucząca się i studenci
**) do ulgowego wstępu uprawnieni są: dzieci, młodzież ucząca się i studenci             karnet FERIE - tylko dla dzieci i młodzieży szkolnej (ważny w okresie ferii zimowych)                1) bilety wstępu weekendowe obowiązują od piątku do niedzieli  2) bilety wstępu tygodniowe obowiązują od poniedziałku do czwartku
   

     

 * szkoły prowadzone przez Gmine Miasto Świdnica, nieposiadające sal gimnastycznych, bądź prowadzące klasy sportowe w celu realizacji zajęć obowiązkowych z wf oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych korzystają z obiektów bezpłatnie

Nasze kluby

Media