Szkoły podstawowe-wyniki


WSPÓŁZAWODNICTWO MIĘDZYSZKOLNE ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie jest organizatorem sportowego 'Współzawodnictwa szkolnego' świdnickich szkół podstawowych i wygaszanych szkół gimnazjalnych na szczeblu miejskim i współorganizatorem niektórych finałów strefy wałbrzyskiej w ramach cyklu Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej prowadzonych na dalszych szczeblach przez Szkolny Związek Sportowy 'Dolny Śląsk'.

Kategorie wiekowe w tym roku szkolnym:

  • IGRZYSKA DZIECI (klasy 1-6 Szkoły Podstawowe)

  • IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (klasy 7-8 Szkoły Podstawowe i 3 Gimnazja)

Od tego roku w punktacji następuje zmiana. Wyniki w obu kategoriach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży liczone będż wspólnie dla danej szkoły osobno w klasyfikacji dziewcząt i chłopców. Szkoły za zajęcie miejsc w poszczególnych zawodach uzyskują następującą punktację :

- 1m -10 pkt, 2m -8 pkt, 3m -7 pkt, 4m -6 pkt, 5m -5 pkt, 6m -4, 7m -3 pkt, 8m -2 pkt, 9m -1 pkt, 10m -1 pkt.

Do punktacji końcowej współzawodnictwa wliczone są wyniki wszystkich konkurencji, w których dana szkoła bierze udział. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje większa ilość zdobytych pierwszych miejsc, następnie drugich itd. Szkoły. które wezmą udziału w blisko 50% zawodów będą sklasyfikowane. Pozostałe nie będą klasyfikowane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEWCZĘTA

 

NAZWA ZAWODÓW

 

SP

1

SP

2

SP

4

SP

6

SP

8

SP

105

SP

315

NSP

Bliż.Dz.

NSP

Caritas

SP

Społ.

Udział

Liga LA (kl. 7-8 SP)

6m-4

5m-5

1m-10

3m-7

4m-6

2m-8

8m-2

X

9m-1

7m-3

107

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszykówk (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini kosz (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołajkowe zaw. Pływ. (kl. 1-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenis stołowy (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenis stołowy (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ręczna (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenis stołowy (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM PUNKTY

4

5

10

7

6

8

2

0

1

3

 

MIEJSCE

6

5

1

3

4

2

8

10

9

7

 


 

 

CHŁOPCY

 

NAZWA ZAWODÓW

 

SP

1

SP

2

SP

4

SP

6

SP

8

SP

105

SP

315

NSP

Bliż.Dz.

NSP

Caritas

SP

Społ.

Udział

Liga LA (kl. 7-8 SP)

5m-5

6m-4

2m-8

3m-7

4m-6

1m-10

7m-3

9m-1

8m-2

X

106

Nożna (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini nożna (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszykówk (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini kosz (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołajkowe zaw. Pływ. (kl. 1-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini ręczna (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenis stołowy (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenis stołowy (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ręczna (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM PUNKTY

5

4

8

7

6

10

3

1

2

0

 

MIEJSCE

5

6

2

3

4

1

7

9

8

10

 

 

 

Kontakt: Waldemar Kurek – 607 944 999, mail: dois@osir.swidnica.pl

 

 

Nasze kluby

Media