Szkoły podstawowe-wyniki


WSPÓŁZAWODNICTWO MIĘDZYSZKOLNE ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie jest organizatorem sportowego 'Współzawodnictwa szkolnego' świdnickich szkół podstawowych i wygaszanych szkół gimnazjalnych na szczeblu miejskim i współorganizatorem niektórych finałów strefy wałbrzyskiej w ramach cyklu Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej prowadzonych na dalszych szczeblach przez Szkolny Związek Sportowy 'Dolny Śląsk'.

Kategorie wiekowe w tym roku szkolnym:

  • IGRZYSKA DZIECI (klasy 1-6 Szkoły Podstawowe)

  • IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (klasy 7-8 Szkoły Podstawowe i 3 Gimnazja)

Od tego roku w punktacji następuje zmiana. Wyniki w obu kategoriach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży liczone będż wspólnie dla danej szkoły osobno w klasyfikacji dziewcząt i chłopców. Szkoły za zajęcie miejsc w poszczególnych zawodach uzyskują następującą punktację :

- 1m -10 pkt, 2m -8 pkt, 3m -7 pkt, 4m -6 pkt, 5m -5 pkt, 6m -4, 7m -3 pkt, 8m -2 pkt, 9m -1 pkt, 10m -1 pkt.

Do punktacji końcowej współzawodnictwa wliczone są wyniki wszystkich konkurencji, w których dana szkoła bierze udział. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje większa ilość zdobytych pierwszych miejsc, następnie drugich itd. Szkoły. które wezmą udziału w blisko 50% zawodów będą sklasyfikowane. Pozostałe nie będą klasyfikowane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEWCZĘTA

 

NAZWA ZAWODÓW

 

SP

1

SP

2

SP

4

SP

6

SP

8

SP

105

SP

315

NSP

Bliż.Dz.

NSP

Caritas

SP

Społ.

Udział

Liga LA (kl. 7-8 SP)

6m-4

5m-5

1m-10

3m-7

4m-6

2m-8

8m-2

X

9m-1

7m-3

107

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 1-6 SP)

3m-7

X

2m-8

1m-10

4m-6

6m-4

5m-5

X

X

X

60

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 7-8 SP)

3m-7

6m-4

2m-8

1m-10

5m-5

4m-6

7m-3

X

X

X

70

Koszykówk (kl. 7-8 SP)

6m-4

5m-5

4m-6

1m-10

3m-7

2m-8

X

X

X

X

66

Mini kosz (kl. 1-6 SP)

3m-7

X

5m-5

2m-8

4m-6

1m-10

6m-4

X

X

X

72

Mikołajkowe zaw. Pływ. (kl. 1-8 SP)

9m-1

5m-5

1m-10

2m-8

4m-6

3m-7

6m-4

7m-3

X

8m-2

71

Tenis stołowy (kl. 1-6 SP)

5m-5

2m-8

1m-10

3m-7

6m-4

4m-6

X

7m-3

X

X

21

Tenis stołowy (kl. 7-8 SP)

7m-3

8m-2

2m-8

4m-6

6m-4

1m-10

5m-5

X

3m-7

X

24

Ręczna (kl. 7-8 SP)

X

X

2m-8

3m-7

X

1m-10

4m-6

X

X

X

48

Piłka siatkowa (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minisiatka CZWÓRKI (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minisiatka TRÓJKI   (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minisiatka DWÓJKI (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halówka  (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drużynowe przełąje   (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drużynowe przełąje   (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerobik   (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piłka nożna  (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indyw. Igrzyska LA (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwórbój LA (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indyw. Mistrz. LA  (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saitkówka plażowa   (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielobój LA (kl. 1-2 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielobój LA (kl. 3-4 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM PUNKTY

38

29

73

73

44

69

29

6

8

5

 

MIEJSCE

5

6

1

2

4

3

7

9

8

10

 

 

CHŁOPCY

 

NAZWA ZAWODÓW

 

SP

1

SP

2

SP

4

SP

6

SP

8

SP

105

SP

315

NSP

Bliż.Dz.

NSP

Caritas

SP

Społ.

Udział

Liga LA (kl. 7-8 SP)

5m-5

6m-4

2m-8

3m-7

4m-6

1m-10

7m-3

9m-1

8m-2

X

106

Nożna (kl. 7-8 SP)

2m-8

6m-4

3m-7

1m-10

4m-6

5m-5

X

X

7m-3

X

67

Mini nożna (kl. 1-6 SP)

3m-7

10m-1

2m-8

1m-10

4m-6

6m-4

5m-5

7m-3

8m-2

9m-1

96

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 1-6 SP)

3m-7

X

2m-8

1m-10

4m-6

6m-4

5m-5

X

X

X

60

Sztafetowe biegi przeł. (kl. 7-8 SP)

4m-6

X

3m-7

2m-8

6m-4

1m-10

5m-5

X

X

X

60

Koszykówk (kl. 7-8 SP)

4m-6

X

2m-8

3m-7

5m-5

1m-10

X

X

X

X

58

Mini kosz (kl. 1-6 SP)

2m-8

X

3m-7

1m-10

4m-6

X

5m-5

X

X

X

60

Mikołajkowe zaw. Pływ. (kl. 1-8 SP)

4m-6

6m-4

1m-10

2m-8

3m-7

5m-5

7m-3

9m-1

X

8m-2

73

Mini ręczna (kl. 1-6 SP)

3m-7

X

4m-6

1m-10

X

2m-8

5m-5

X

X

X

62

Tenis stołowy (kl. 1-6 SP)

1m-10

4m-6

2m-8

5m-5

3m-7

6m-4

X

X

X

X

18

Tenis stołowy (kl. 7-8 SP)

6m-4

4m-6

2m-8

1m-10

3m-7

7m-3

8m-2

X

5m-5

x

24

Ręczna (kl. 7-8 SP)

3m-7

X

4m-6

2m-8

X

1m-10

5m-5

X

X

X

62

Piłka siatkowa (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minisiatka CZWÓRKI (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minisiatka TRÓJKI   (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minisiatka DWÓJKI (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halówka  (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drużynowe przełąje   (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drużynowe przełąje   (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indyw. Igrzyska LA (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwórbój LA (kl. 1-6 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indyw. Mistrz. LA  (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saitkówka plażowa   (kl. 7-8 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielobój LA (kl. 1-2 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielobój LA (kl. 3-4 SP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

OGÓŁEM PUNKTY

81

25

91

103

60

73

38

5

12

3

 

MIEJSCE

3

7

2

1

5

4

6

9

8

10

 

 

 

Kontakt: Waldemar Kurek – 607 944 999, mail: dois@osir.swidnica.pl

 

 

Nasze kluby

Media