Załącznik nr 1 do Z/10/2018 Dyrektora ŚOSiR
          z dnia 04-10-2018r.
  Cennik opłat za usługi - LODOWISKO        
Poz. Usługa VAT % cena brutto   jednostka
      organizacje świdnickie 1) pozostali użytkownicy  
1 Bilet wstępu normalny weekendowy 2) 8 12,00 zł 12,00 zł 1 h
2 Bilet wstępu ulgowy weekendowy 2) + ŚKDR + ŚKS 8 6,00 zł 6,00 zł 1 h
3 Bilet wstępu grupowy w godzinach 8.00 - 14.30 **** 10% 8 1,00 zł 5,00 zł 1 h
4 Bilet wstępu grupowy w godzinach od 8.00 - 14.30 *** 20% 8 1,50 zł 5,00 zł 1 h
5 Bilet wstępu normalny tygodniowy 3) 8 10,00 zł 10,00 zł 1 h
6 Bilet wstępu ulgowy tygodniowy 3) + ŚKDR + ŚKS 8 5,00 zł 5,00 zł 1 h
7 Karnet dziesięciowejściowy normalny* 8 90,00 zł 90,00 zł sztuka
8 Karnet dziesięciowejściowy ulgowy* 8 40,00 zł 40,00 zł sztuka
9 Udostępnienie płyty lodowiska w sezonie w godz. 7.00-21.00 **** 10% 8 120,00 zł 1 200,00 zł 1 h
10 Udostępnienie płyty lodowiska w sezonie w godz. 7.00-21.00 *** 20% 8 240,00 zł 1 200,00 zł 1 h
11 Udostępnienie płyty lodowiska w sezonie po godz. 21.30 8 200,00 zł 1000,00 zł 1 h
12 Udostępnienie hali lodowiska po sezonie zimowym na cele sportowe/komercyjne*** 10% 8/23 100,00 zł 1 000,00 zł 1 h
13 Udostępnienie hali lodowiska po sezonie zimowym na cele sportowe/komercyjne**** 20% 8/23 200,00 zł 1 000,00 zł 1 h
14 Wypożyczenie łyżew dla szkół, grup zorganizowanych + ŚKDR 23 3,00 zł 3,00 zł 1 h
15 Wypożyczenie łyżew dla osób indywidualnych 23 5,00 zł 5,00 zł 1 h
16 Wypożyczenie kasku ochronnego dla dziecka   bezpłatnie do biletu   sztuka
17 Ostrzenie łyżew 23 10,00 zł 10,00 zł 1 para
18 Żeton do stołu bilardowego 23 2,00 zł 2,00 zł sztuka
19 Karnet FERIE ** 8 50,00 zł 50,00 zł sztuka
20 Wypożyczenie chodzika 23 5,00 zł 5,00 zł 1 h
21 Bilet wstępu na rolkowisko - normalny 8 5,00 zł 5,00 zł dzień
22 Bilet wstępu na rolkowisko - ulgowy 8 3,00 zł  3,00 zł dzień

 

Uwaga:

*) karnety dziesięciowejściowe ważne są od dnia nabycia do końca sezonu
**)karnet FERIE - tylko dla dzieci i młodzieży szkolnej (ważny w okresie ferii zimowych)
1) przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, kluby sportowe działające jako fundacje,
stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy, inne podmioty z terenu Miasta Świdnicy działające na rzecz dzieci
i młodzieży
*** kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy na prowadzenie zajęć
treningowych, organizację turniejów towarzyskich dla dzieci i młodzieży, szkoły ponadgimnazjalne z terenu Miasta Świdnicy
realizujące obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia w ramach klas sportowych, nieposiadające
wystarczającej bazy sportowej
**** kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy przy organizacji
cyklicznych zawodów i turniejów towarzyskich wysokiej rangi promujących Miasto Świdnicę, przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazjalne z terenu Miasta Świdnicy realizujące obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia
w ramach klas sportowych i nieposiadające wystarczającej bazy sportowej, inne podmioty z terenu Miasta Świdnicy
działające na rzecz dzieci i młodzieży
2) bilety wstępu weekendowe obowiązują od piątku do niedzieli oraz w dni świąteczne

3) bilety wstępu tygodniowe obowiązują od poniedziałku do czwartku

4) do grupowego biletu wstępu uprawnione są grupy liczące min 15 osób

ŚKDR - Świdnicka Karta Dużej Rodziny
ŚKPS – Świdnicka Karta Seniora
  Cennik opłat za usługi - wypożyczenie sprzętu sportowego i rekreacyjnego      
         
Poz. Usługa VAT % cena brutto jednostka
1 Wypożyczenie podjazdu dla samochodów 23 600,00 zł 1 doba
2 Wypożyczenie kompletu bramek 23 150,00 zł 1 doba
3 Wypożyczenie stołu do tenisa stołowego 23 60,00 zł 1 doba
4 Wypożyczenie ław gastronomicznych 1 komplet 23 15,00 zł 1 doba
5 Wypożyczenie nagłośnienia 23 100,00 zł 1 h
6 Wypożyczenie trybuny przenośnej na 100 miejsc 23 1 000,00 zł 1 doba

 

Nasze kluby

Media