Załącznik nr 3 do Z/1/2018 Dyrektora ŚOSiR z dnia 24.04.2018

  Cennik opłat za usługi - STADION        
Poz. Usługa VAT %               cena brutto jednostka
      organizacje świdnickie 1) pozostali użytkownicy  
1 Udostępnienie boiska nr 1        
  - mecz 8 120,00 zł 120,00 zł 1h
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 24,00 zł 120,00 zł 1h
  - zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 12,00 zł 120,00 zł 1h
2 Udostępnienie boiska nr 2        
  - mecz 8 80,00 zł 80,00 zł 1h
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 16,00 zł 80,00 zł 1h
  - zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 8,00 zł 80,00 zł 1h
3 Udostępnienie boiska nr 2 z połową oświetlenia        
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 22,00 zł 110,00 zł 1h
  - zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 11,00 zł 110,00 zł 1h
4 Udostępnienie boiska nr 2 z pełnym oświetleniem        
  - mecz 8 140,00 zł 140,00 zł 1h
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 28,00 zł 140,00 zł 1h
  - zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 14,00 zł 140,00 zł 1h
5 Udostępnienie boiska nr 4        
  - mecz 8 80,00 zł 80,00 zł 1h
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 16,00 zł 80,00 zł 1h
  - zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 8,00 zł 80,00 zł 1h
6 Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią /bez oświetlenia/      
  - mecz 8 160,00 zł 160,00 zł 1h
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 32,00 zł 160,00 zł 1h
  - zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 16,00 zł 160,00 zł 1h
7 Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią  z połową oświetlenia      
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 44,00 zł 220,00 zł 1h
  - zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 22,00 zł 220,00 zł 1h
8 Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią z pełnym oświetleniem      
  - mecz 8 270,00 zł 270,00 zł 1h
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 54,00 zł 270,00 zł 1h
  - zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 27,00 zł 270,00 zł 1h
9 Udostępnienie połowy boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią z połową oświetlenia
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 28,00 zł 140,00 zł 1h
10 Udostępnienie połowy boiska nr 1 lub nr 2 lub nr 3 lub nr 4 z wyłączeniem meczów 8              50% ceny   1h
11 Wynajem szatni 23 15,00 zł 15,00 zł 1 h
12 Przygotowanie boiska do meczu 23 25,00 zł 25,00 zł 1 h
13 Wynajem terenu w celach komercyjnych do 100 osób 23 750,00 zł 750,00 zł w godz. 6.00-22.00
14 Wynajem terenu w celach komercyjnych do 250 osób 23 1 250,00 zł 1 250,00 zł w godz. 6.00-22.00
14 Wynajem terenu w celach komercynych powyżej 250 osób 23 1 750,00 zł 1 750,00 zł w godz. 6.00-22.00
15 Wynajem wiaty rekreacyjnej 23 100,00 zł 200,00 zł w godz. 6.00-22.00
16 Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią /bez oświetlenia/ w okresie od 1 kwietnia do 31 października
  - mecz 8 100,00 zł 100,00 zł 1h
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 20,00 zł 100,00 zł 1h
  - zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 10,00 zł 100,00 zł 1h
17 Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią /z połową oświetlenia/ w okresie od 1 kwietnia do 31 października
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 32,00 zł 160,00 zł 1h
  - zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 16,00 zł 160,00 zł 1h
18 Udostępnienie boiska nr 3 ze sztuczną nawierzchnią /z pełnym oświetleniem/ w okresie od 1 kwietnia do 31 października
  - mecz 8 210,00 zł 210,00 zł 1h
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 42,00 zł 210,00 zł 1h
  - zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 21,00 zł 210,00 zł 1h
19 Udostępnienie boiska nr 6 /trawiaste/
  - mecz 8 50,00 zł 50,00 zł 1h
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 10,00 zł 50,00 zł 1h
  - zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 5,00 zł 50,00 zł 1h
20 Udostępnienie boiska do piłki plażowej
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% 8 10,00 zł 50,00 zł 1h
  - treningi, turnieje dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowania fizycznego* 20% - boisko z oświetleniem 8 20,00zł 100,00 zł 1h
  - zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% 8 5,00 zł 50,00 zł 1h
  zajęcia sportowe, organizacja cyklicznych zawodów i turniejów wysokiej rangi promujących Świdnicę** 10% - boisko z oświetleniem 8 10,00 zł 100,00 zł 1h

 

1) przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, kluby sportowe działające jako fundacje,stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy, inne podmioty z terenu Miasta Świdnicy działające na rzecz dziecii młodzieży  
* kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy na prowadzenie zajęć treningowych, organizację turniejów towarzyskich dla dzieci i młodzieży, szkoły ponadgimnazjalne z terenu Miasta Świdnicy realizujące obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia w ramach klas sportowych, nieposiadające wystarczającej bazy sportowej
** kluby sportowe działające jako fundacje, stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Miasta Świdnicy przy organizacji cyklicznych zawodów i turniejów towarzyskich wysokiej rangi promujących Miasto Świdnicę, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne z terenu Miasta Świdnicy realizujące obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i szkolenia w ramach klas sportowych i nieposiadające wystarczającej bazy sportowej, inne podmioty z terenu Miasta Świdnicy działające na rzecz dzieci i młodzieży        
 
 
   
         
   
   
   
   
         

 

 

 

Nasze kluby

Media