Dyrektor
Jerzy Żądło
jerzyzadlo@osir.swidnica.pl
74 852 12 62

Kierownik działu eksploatacji obiektów
Jan Czałkiewicz
jan.czalkiewicz@osir.swidnica.pl
74 852 12 62

Zastępca kierownika działu eksploatacji obiektów
Andrzej Nowak
andrzej.nowak@osir.swidnica.pl
74 852 12 62

Administracja obiektów
Anna Szuba (lodowisko, hala Zawiszów)
aniasz@osir.swidnica.pl
74 852 12 62
Regina Czałkiewicz (stadion, basen odkryty)
osir@osir.swidnica.pl
74 852 12 62

Kierownik basenu krytego
Robert Nowakowski
osir@osir.swidnica.pl
74 853 08 43

Kierownik Domu Wycieczkowego i Kempingu
Sylwia Brzęczek
dw@osir.swidnica.pl
74 852 05 53

Organizacja imprez
Waldemar Kurek
dois@osir.swidnica.pl
74 852 12 62

Marketing
Przemysław Grzyb
marketing@osir.swidnica.pl
74 852 12 62

Sekretariat i kadry
Anna Kujawska
osir@osir.swidnica.pl
74 852 12 62

Główna księgowa
Anna Banasik-Kaszewska
banasik@sosir.swidnica.pl
74 852 12 62

Przetargi i zamówienia publiczne
Marcin Kistela
mkistela@osir.swidnica.pl
74 852 12 62