PN 6/2023 – I przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres sezonu letniego terenu na basenie letnim obok strefy wejścia – ZAKOŃCZONY

Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o g ł a s z a p r z e t a r g p i s e m n y n i e o g r a n i c z o n y na wydzierżawienie na okres sezonu letniego terenu o powierzchni 20m2 na terenie basenu letniego ŚOSiR obok strefy wejścia.