PN 5/2023 – I przetarg pisemny nieograniczony na wynajem na okres sezonu letniego kawiarni na terenie basenu otwartego ŚOSiR – ZAKOŃCZONY

Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o g ł a s z a p r z e t a r g p i s e m n y n i e o g r a n i c z o n y na wynajem na okres sezonu letniego kawiarni na terenie basenu otwartego ŚOSiR zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Miasto Świdnica w zakresie najmu lokali użytkowych.