PN2/2023 – I przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na sezon letni 2023 kortów przy ulicy Śląskiej – ZAKOŃCZONY

DYREKTOR ŚWIDNICKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI o g ł a s z a  p i e r w s z y  p r z e t a r g  p i s e m n y  n i e o g r a n i c z o n y na wydzierżawienie na okres sezonu letniego 2023 nieruchomości zabudowanej kortami tenisowymi, położonej w Świdnicy przy ul. Sportowej.