Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego. Przedłużenie terminu składania ofert

Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłosił konkurs na stanowisko Głównego Księgowego.

Termin składania ofert został przedłużony do 24 marca 2023 roku do godz. 12:00. Szczegóły naboru w ogłoszeniu o konkursie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej – TUTAJ