PN 10/2022 – I ustny przetarg nieograniczony na przekazanie w najem powierzchni 1 m2 na terenie hali sportowej Zawiszów przy ulicy Galla Anonima

Dyrektor ŚOSiR ogłasza PN 10/2022 – I ustny przetarg nieograniczony na przekazanie w najem powierzchni 1 m2 na terenie hali sportowej Zawiszów przy ulicy Galla Anonima