Dyrektorze, dziękujemy!

To niezwykła wiadomość, tak jak niezwykły to człowiek. Z dniem 1 lipca 2022 roku na...