PN 6/2022 I pisemny przetarg nieograniczony na przekazanie w dzierżawę terenu na terenie kąpieliska otwartego ŚOSiR (obok strefy wejścia) – OBOWIĄZUJE

Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy z siedzibą 58-100 Świdnica, ul. Śląska 35 ogłasza I ustny pisemny przetarg nieograniczony na przekazanie w dzierżawę terenu o powierzchni 20 m2 (obok strefy wejścia ) na terenie kąpieliska otwartego ŚOSiR stanowiącego własność Gminy Miasta Świdnica, będącego w trwałym zarządzie
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.