I ustny przetarg nieograniczony na na przekazanie w dzierżawę terenu obok Hali Pionierów – PN2/2022. ZAKOŃCZONY

Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy z siedzibą 58-100 Świdnica, ul. Śląska 35 ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na przekazanie w dzierżawę terenu o powierzchni 50 m2 obok Hali Pionierów bezpośrednio przy Parku Centralnym – stanowiącego własność Gminy Miasta Świdnica, będącego w trwałym zarządzie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.