FINAŁ STREFY WAŁBRZYSKIEJ CZWÓRBOJU KLAS 5-6 I LIGI KLAS 7-8 W LEKKIEJ ATLETYCE – 16.06.20121

Kolejnymi zawodami, które udało się zorganizować jeszcze w tym roku szkolnym były dwie połączone imprezy: Czwórbój klas 5-6 i Liga Lekkoatletyczna klas 7-8 szkół podstawowych. Rywalizacja w ramach sportowego „Współzawodnictwa szkolnego” odbyła się na gościnnym stadionie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W obu konkurencjach uczestniczący w nich uczniowie zdobywali punkty dla swoich szkół. W Czwórboju każdy z 6-osobowej drużyny miał do zaliczenia skok w dal, rzut piłeczką palantową i bieg na 60 m. Suma wyników pięciu najlepszych przeliczona na punkty wg specjalnej tabeli lekkoatletycznej dawała końcowy wynik zespołu. Rywalizacja klas 7-8 w lidze również polegała na dodaniu wyników/punktów całej drużyny, składającej się z ośmiu uczniów. Z tym, że w tej konkurencji szkoła wystawiała po 2-3 zawodników indywidualnie do poszczególnych dyscyplin: skoku w dal, pchnięciu kulą oraz biegów na 100, 300, 600 i 1000 metrów.

Klasyfikacje końcowe:

Czwórbój dziewcząt: najlepsza zawodniczka – Julia Mielczarek (183 pkt) SP 15 Wałbrzych

  1. SP 15 Wałbrzych – 827 pkt
  2. SP Pieszyce – 497 pkt
  3. SP Zwrócona – 403 pkt PK II zespół SP 15 Wałbrzych – 598 pkt

Czwórbój chłopców: najlepszy zawodnik – Wiktor Dąbrowski (137 pkt) SP 15 Wałbrzych

  1. SP 15 Wałbrzych – 525 pkt
  2. SP Pieszyce – 378 pkt
  3. SP Zwrócona – 117 pkt

Liga LA dziewcząt:

  1. SP Zwrócona
  2. SP 1 Ząbkowice Śląskie

Liga LA chłopców:

  1. SP Zwrócona
  2. SP 1 Ząbkowice Śląskie

ZDJĘCIA Z ZAWODÓW