P 9 2020 I ustny przetarg nieograniczony – najem powierzchni 2 m² na terenie: hali sportowej przy ul. Galla Anonima 1a w Świdnicy z przeznaczeniem na automaty z kawą i przekąskami – obowiązuje

Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy z siedzibą 58-100 Świdnica, ul. Śląska 35 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na przekazanie w najem powierzchni 2 m² na terenie: hali sportowej przy ul. Galla Anonima 1a w Świdnicy